Par Tīrradi

Šogad mēs svinam 100 gadus, kas pagājuši kopš Latvijas valsts proklamēšanas. Latvija saņems daudz dažādu dāvanu – svinīgas runas, koncertus, izstādes, pasākumus. Mēs - Vides izglītības fonds (FEE Latvia) un kampaņa MANA JŪRA, Latvijas dzimšanas dienā gribam dāvināt mūsu valstij tīru piekrasti! Tādēļ ar prieku izziņojam mūsu Piekrastes Tīrrades iniciatīvu.

Piekrastes Tīrrade notiks 2018.gada septembrī – katru nedēļas nogali. Jau sešus gadus kampaņas Mana Jūra ietvaros veicam piekrastes atkritumu monitoringu, analizējam datus un izglītojam sabiedrību, nespējot samierināties ar to, ka visā pasaulē jūras un okeāni slīkst atkritumos. Latvijas piekraste ir 500 km gara, diemžēl arī tā ne visur ir tīra. Tāpēc aicinām palīgā tevi!

Piedalies Latvijas Piekrastes Tīrradē arī tu! Kļūsti par daļu no tīras un skaistas vides radīšanas procesa. Kopīgiem spēkiem mēs, iespējams, varam panākt, ka nākamajā simtgadē vairs par šādām vides problēmām nebūs jālauza galva!

Tīrrades norise:

1.septembris - Liepāja, Rucavas novads, Nīcas novads, Grobiņas novads, Pāvilostas novads

8. septembris - Ventspils, Ventspils novads

15. septembris - Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads, Salacgrīvas novads

22. septembris - Engures novads, Carnikavas novads, Saulkrastu novads, Limbažu novads

29. septembris - Rīga, Jūrmala

Piekrastes Tīrrade tiks koordinēta, visas Latvijas piekrasti sadalot īsākos posmos - vidēji ir 3,5 km garumā. Elektroniski reģistrējoties, katram jau šobrīd ir iespēja izvēlēties, tieši kuru posmu kurā datumā ir vēlme sakopt.

Visos novados  (visos posmos) sakopšanas darbi ritēs pēc vienota plāna - plkst 10.00 sāksim un strādāsim līdz plkst. 14.00. Noteiktajā datumā 10.00 Tīrrades dalībniekam jāierodas izvēlētajā vietā (izvēlētā Tīrrades posma sākumā), kur viņu sagaidīs kāds no Piekrastes Tīrrades posmu koordinatoriem, kurš ikvienam izsniegs maisus un cimdus, instruēs par drošību un sakopšanas darbu plānu.

Vairāk informācijas par Tīrrades norises laikiem un posmiem novados meklē šeit: https://tirrade.lv/lv/iesaisties/kalendars

Katram Piekrastes Tīrrades dalībniekam tiks piešķirti divi dažādi maisi, viens no tiem domāts plastmasas atkritumiem, savukārt otrs – visiem pārējiem. Sadarbībā ar AS “BAO” būs iespēja bīstamos atkritumus nodalīt no pārējiem, novietojot tos atsevišķos maisos, savukārt sākot no 14.00 sadarbībā ar piejūras pašvaldībām sāksies atkritumu izvešanas darbi no piekrastes. 


 

Mūsu atbalstītāji:
Lvafa