Reģistrējies Tīrradei

15.09.

15. septembris.

Sakopšanas darbu sākums katrā no posmiem plkst.10:00
Jūs sagaidīs koordinators, kurš izdalīs maisus, cimdus un dos instrukcijas (sīkāka informācija par norisi sadaļā PAR TĪRRADI un NODERĪGI).


DUNDAGAS NOVADS

Sīkrags ->  Dundagas novada robeža. Ķilkens ieteka (GPS koordinātas: 57.66404, 22.22517-> 57.6568, 22.19564); posma aptuvenais garums 2.16 km

Sīkrags -> Mazirbes ieteka (GPS koordinātas: 57.66404, 22.22517 -> Mazirbes ieteka); posma aptuvenais garums 3.03 km

Mazirbe -> Iet pretī uz Sīkragu (GPS koordinātas: 57.68854, 22.31563 -> līdz karogam); posma aptuvenais garums 3.03 km

Mazirbe -> Košrags (GPS koordinātas: 57.68854, 22.31563 -> 57.70139, 22.35734); posma aptuvenais garums 2.44 km

Košrags -> Pitragsupes ieteka (GPS koordinātas: 57.70139, 22.35734 -> 57.71013, 22.38322); posma aptuvenais garums 2.19 km

Pieeja starp Saunagu un Vaidi  -> Pitragsupes ieteka (GPS koordinātas: 57.72395, 22.43854 -> 57.70983, 22.38387); posma aptuvenais garums 3.64 km

Pieeja starp Saunagu un Vaidi  -> Vecročupes ieteka (GPS koordinātas: 57.72395, 22.43854 -> 57.74026, 22.49401); posma aptuvenais garums 3.77 km

Kolkas bezmaksas stāvlaukums  -> Vecročupes ieteka (GPS koordinātas: 57.75785, 22.58943-> 57.74026, 22.49377); posma aptuvenais garums 6.00 km

Kolkas bezmaksas stāvlaukums  -> Kolkas katoļu baznīca, tilts/mols jūrā (GPS koordinātas: 57.75785, 22.58943 -> 57.73669, 22.58909); posma aptuvenais garums 3.66 km

Kolkas katoļu baznīca, tilts/mols jūrā -> Apdzīvota vieta Uši (GPS koordinātas: 57.73669, 22.58909 -> 57.69965, 22.57398); posma aptuvenais garums 4.17 km

Apdzīvota vieta Uši -> Rojas novada sākums (GPS koordinātas: 57.69965, 22.57398 -> 57.67634, 22.57484); posma aptuvenais garums 2.57 km


ROJAS NOVADS

Kempings “Melnsils” ->  Rojas novada robeža. (GPS koordinātas: 57.65274, 22.58102 -> 57.67634, 22.57484); posma aptuvenais garums 2.65 km

Kempings “Melnsils” ->  Melnsilupes ieteka (GPS koordinātas: 57.65274, 22.58102 -> 57.63887, 22.58892); posma aptuvenais garums 1.65 km

Melnsilupes labais krasts ->  Pūrciems - Pilsupes ieteka (GPS koordinātas: 57.63823, 22.5884-> 57.58251, 22.64127); posma aptuvenais garums 3.50 km

Pūrciems - Pilsupes ieteka ->  Iet pretī uz Melnsilupi (GPS koordinātas: 57.58085, 22.64247-> līdz karogam); posma aptuvenais garums 3.50 km

Pilsupes ieteka ->  Žocene (GPS koordinātas: 57.58085, 22.64247 -> 57.5419, 22.71457); posma aptuvenais garums 3.15 km

Žocene ->  Iet pretī Pilsupes ietekai (GPS koordinātas: 57.5419, 22.71457-> līdz karogam); posma aptuvenais garums 3.15 km

Žocene ->  Roja (GPS koordinātas: 57.5419, 22.71457-> 57.50955, 22.80624); posma aptuvenais garums 3.20 km

Roja ->  Iet pretī uz Žoceni (GPS koordinātas: 57.50955, 22.80624 -> līdz karogam); posma aptuvenais garums 3.20 km

Roja ->  Viesu nams “Vecmuižas” (GPS koordinātas: 57.50365, 22.81448 -> 57.48409, 22.85305); posma aptuvenais garums 3.43 km

Viesu nams “Vecmuižas” ->  Kaltene, mols (GPS koordinātas: 57.48409, 22.85305 -> 57.45118, 22.89919); posma aptuvenais garums 4.76 km

Kaltene ->  Valgalciems (GPS koordinātas: 57.45103, 22.89974 -> 57.41211, 22.95112); posma aptuvenais garums 5.69 km

Valgalciems ->  Mērsraga novada sākums (GPS koordinātas: 57.41211, 22.95112 -> 57.39706, 22.99541); posma aptuvenais garums 3.51 km


MĒRSRAGA NOVADS

Upesgrīva (Grīvas ieteka) ->  Rojas novada robeža. (GPS koordinātas: 57.38439, 23.02288 -> 57.39706, 22.99541); posma aptuvenais garums 2.00 km

Grīvas upes ieteka ->  Mērsraga bāka (GPS koordinātas: 57.38367, 23.02369 -> 57.3666, 23.11961); posma aptuvenais garums 3.14 km

Mērsraga bāka ->  Iet pretī Grīvas upes ietekas dalībniekiem (GPS koordinātas: 57.3666, 23.11961-> līdz karogam); posma aptuvenais garums 3.14 km

Aiz Aučiem ->  Engures novada sākums (GPS koordinātas: 57.3267, 23.13274 -> 57.31582, 23.1477); posma aptuvenais garums 2.5 km

SALACGRĪVAS NOVADS

Salacgrīvas novada sākums ->  Mustkalni.Pidas (GPS koordinātas: 57.4029, 24.39765 -> 57.43016, 24.39248); posma aptuvenais garums 3.02 km

Mustkalni.Pidas ->  Liepupes ieteka (GPS koordinātas: 57.43016, 24.39248 -> 57.46341, 24.3852); posma aptuvenais garums 3.76 km

Lembuži. Posmu sāk no Liepupes ietekas ->  Tūja. Zaķupītes ieteka (GPS koordinātas: 57°28'00.7"N 24°23'05.0"E -> 57.49248, 24.38108); posma aptuvenais garums 3.27 km

Zaķupītes ieteka ->  Kempings “Krimalnieki” (GPS koordinātas: 57.49249, 24.38108 -> 57.50323, 24.38243); posma aptuvenais garums 1.19 km

Kempings “Krimalnieki”  ->  Atpūtasvieta Vasas (Latvijas Valsts meži) (GPS koordinātas: 57.50323, 24.38243 -> 57.51964, 24.3781); posma aptuvenais garums 1.84 km

Atpūtasvieta Vasas (Latvijas Valsts meži) ->  Brīvnieku stiga Vecpeldes (GPS koordinātas: 57.51964, 24.3781 -> 57.53315, 24.37479); posma aptuvenais garums 1.51 km

Brīvnieku stiga Vecpeldes  ->  Siliņi (Liepupes/Salacgrīvas robeža) (GPS koordinātas: 57.53315, 24.37479-> 57.55907, 24.37077); posma aptuvenais garums 3.24 km

Siliņi (Liepupes/Salacgrīvas robeža) ->  Kurliņupes ieteka (GPS koordinātas: 57.55907, 24.37077 -> 57.57344, 24.36527); posma aptuvenais garums 1.63 km

Kempings “Klintis” (sāk no upes ietekas) ->  Veczemju klintis. Vezcemji (GPS koordinātas: 57.57943, 24.36598-> 57.58961, 24.37175); posma aptuvenais garums 2.00 km

Veczemju klintis. Vezcemji ->  Lielurgas ieteka (GPS koordinātas: 57.58961, 24.37175 -> 57.61567, 24.38703); posma aptuvenais garums 3.22 km

Viesu nams Karle. Posmu sāk no Lielurgas ietekas ->  Vitrupes ieteka (GPS koordinātas: 57.62199, 24.38636 -> 57.63561, 24.37387); posma aptuvenais garums 2.37 km

Vitrupes ieteka ->  Unģeni (GPS koordinātas: 57.62199, 24.38636 -> 57.65768, 24.37145); posma aptuvenais garums 2.55 km

Uņģeni ->  līdz neizejamam posmam (GPS koordinātas: 57.65768, 24.37145 -> 57°40'47.7"N 24°21'43.9"E); posma aptuvenais garums 2.35 km

Svētupes pludmale ->  Viesu nams “Kosīši” (GPS koordinātas: 57.68641, 24.3579 -> 57.69584, 24.3546); posma aptuvenais garums 1.07 km

Salacgrīva Transporta iela ->  Kuiviži. “Kapteiņu osta” (GPS koordinātas: 57.75943, 24.35008 -> 57.78844, 24.34812); posma aptuvenais garums 3.28 km
 

Atpakaļ

Mūsu atbalstītāji:
Lvafa